Lạ mắt với nhà ‘không tường’ ở ngoại ô của vợ chồng trẻ