Cần Thơ: Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung

Ngày 09/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đã ký ban hành Quyết định số 895/QĐ-TTg; về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ.

khu công nghệ thông tin tâp trung

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ có diện tích 200.219m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng do Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Khu CNTT thành phố Cần Thơ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Chính sách ưu đãi và nguồn vốn đầu tư đối với Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ: Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ được áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật.

Ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư; xây dựng hạ tầng Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật.

Quyết định Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; quyết định thành lập Tổ chức quản lý và ban hành quy chế hoạt động

Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP; và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy; không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với các bộ; ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này; bảo đảm việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ hiệu quả và đúng quy định.

Nguồn baoxaydung.com.vn