Sau SEA Games 31, thể thao Việt Nam nỗ lực cho những mục tiêu sắp tới

Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ VHTTDL, 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc tham mưu xây dựng đề án, văn bản, Tổng cục tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á lần thứ 7 tại Nga; Đại hội thể thao văn hóa Pháp ngữ tại Congo; ASIAD 19 năm 2023 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.

Tổng cục cũng tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; tổ chức, điều hành 97 giải thể thao trong nước, quốc tế diễn ra tại Việt Nam; mở 4 lớp tập huấn cho trọng tài, huấn luyện viên thể thao.

Cùng với đó, toàn ngành đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao ở cơ sở và nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

Đồng thời, Tổng cục Thể dục Thể thao tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong tất cả các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật…