3 yếu tố giúp quý ông chiến thắng trên mọi ‘đường đua’