7 việc cần làm trên các công trường xây dựng để chống dịch

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết các thành viên tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng đã họp trực tuyến với Cục Công tác phía nam để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách liên quan đến phòng, chống dịch.

Hiện nay tại 19 tỉnh, thành phố phía nam, tổng số bệnh viện dã chiến là 184 (131.774 giường) và 1.425 khu cách ly (163.077 giường). Trong tuần vừa qua, tổng số bệnh viện dã chiến tăng 16 (8.847 giường) và 21 khu cách ly (5.654 giường).

Riêng tại TP.HCM đã đưa vào sử dụng 14 bệnh viện dã chiến, đang xây dựng 3 bệnh viện dã chiến – đáp ứng khoảng 70.000 giường. Tỉnh Bình Dương đã bố trí 5 bệnh viện dã chiến đáp ứng 15.800 giường, tỉnh Đồng Nai đã bố trí 11 bệnh viện dã chiến đáp ứng 10.080 giường (tăng 1 so với tuần trước), tỉnh Long An đã bố trí 26 bệnh viện dã chiến với 12.403 giường, tỉnh Tiền Giang đã bố trí 8 bệnh viện dã chiến đáp ứng 6.240 giường (tăng 1 bệnh viện dã chiến so với tuần trước).

7 việc cần làm trên các công trường xây dựng để chống dịch - ảnh 1

Cục Công tác phía nam (Bộ Xây dựng) kiểm tra công tác xây dựng tại bệnh viện dã chiến

Ảnh: Đình Sơn

Sau khi nghe các thành viên Tổ công tác báo cáo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chỉ đạo các thành viên thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Bộ Xây dựng có văn bản gửi ngay TP.HCM và các tỉnh phía nam cân nhắc, xem xét các giải pháp để đảm bảo duy trì các dịch vụ sửa chữa đối với các hư hỏng hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, kỹ thuật trong và ngoài nhà phục vụ người dân từ 0 giờ ngày 23.8.

Thứ hai, cần hoàn thiện gấp văn bản bổ sung hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung theo mô hình mới trong điều trị bệnh nhân Covid-19 theo “tháp 3 tầng điều trị” hoặc “tháp 5 tầng điều trị” gửi các địa phương để kịp thời triển khai.

Thứ ba, chuẩn bị nội dung báo cáo tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch của Thủ tướng về tình hình đáp ứng dịch vụ hỏa táng tại các địa phương…

Thứ tư, đề xuất với Chính phủ ban hành giải pháp tháo gỡ vướng mắc về pháp luật đầu tư xây dựng bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm gây dịch theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

n

Thứ năm, khẩn trương ban hành hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch trên công trường xây dựng gửi các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế để quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng.

Thứ sáu, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các hợp đồng xây dựng, xem xét điều kiện bất khả kháng của hợp đồng tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Thứ bảy, Bộ Xây dựng có văn bản gửi các địa phương đồng ý ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương đánh giá sự tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng và đảm bảo điều kiện vận hành an toàn phục vụ phòng chống dịch bệnh. Tạm thời chấp thuận để chủ đầu tư bàn giao công trình cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương để khẩn trương đưa công trình vào sử dụng phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cũng yêu cầu các thành viên tổ công tác khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

7 việc cần làm trên các công trường xây dựng để chống dịch - ảnh 2

Công nhân ngày đêm trên công trường xây dựng bệnh viện dã chiến

Ảnh: Độc Lập

Trước đó Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại TP.HCM do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là chủ động liên hệ, nắm bắt tình hình và phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các địa phương phía nam, nhất là các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý của Bộ. Thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hỗ trợ các địa phương chuẩn bị phương án thực hiện xây dựng các bệnh viện dã chiến, thiết lập các khu cách ly để phòng, chống dịch Covid-19; nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp để duy trì các hoạt động xây dựng trên địa bàn địa phương được liên tục; nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm việc cung ứng dịch vụ công ích đô thị, tránh gián đoạn…