Bác sĩ FV và những khoảnh khắc khó quên trong đại dịch Covid-19