Bảo bối bảo vệ hệ hô hấp của cả nhà trong những ngày ‘bình thường mới’