Bắt giữ lô mỹ phẩm cùng hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc