Biến chứng thai sản, nguy cơ sinh non – Phát hiện chính xác để xử trí an toàn