Bộ Xây dựng giải thích một số vấn đề về xây lại chung cư cũ

Không “hồi tố” với các dự án đang dở dang

Trước đó, UBND TP đề xuất Bộ Xây dựng thống nhất cho phép áp dụng điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP (về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư) để tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư đã được chấp thuận của dự án xây lại chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước mà TP đã triển khai thực hiện trước đây.

Cụ thể là bồi thường cho người thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tự lo chỗ ở mới bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà, chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục nộp 40% phần giá trị nhà, đất còn lại cho Nhà nước.

Về đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết, hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo quy định của Nghị định số 69. Trong Nghị định này không có quy định về vấn đề mà TP đề xuất nêu trên, vì vậy không có cơ sở để thực hiện theo đề xuất này.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án cải tạo xây dựng chung cư cũ trước thời điểm Nghị định số 69 có hiệu lực thi hành; theo Bộ Xây dựng, được thực hiện theo các giai đoạn khác nhau.

Trong đó có giai đoạn thực hiện theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và pháp luật về đất đai;

Thứ hai là giai đoạn thực hiện theo Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP rà soát, thống kê các trường hợp đã thực hiện bồi thường khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn và đối chiếu với quy định pháp luật tại các thời điểm nêu trên để thực hiện.

Có thể quy gom các chung cư cũ trên cùng xã, huyện

Bộ Xây dựng cũng đã trả lời đề nghị hướng dẫn hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư của TP HCM.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, theo khoản 9 Điều 14 Nghị định số 69 thì sau khi có phương án bồi thường được phê duyệt, DN kinh doanh bất động sản được các chủ sở hữu lựa chọn làm chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở và quy định tại Nghị định này.

Trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, cơ quan thẩm quyền đồng thời chấp thuận DN đã được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 69 có quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện các quy định của Nghị định này. Với nội dung liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

Liên quan tới việc xử lý các dự án không thể xây dựng lại nhà chung cư để bố trí tái định cư (theo hình thức quy gom), Bộ Xây dựng cho biết Nghị định 69 đã quy định cho phép các địa phương thực hiện quy gom các nhà chung cư trên cùng phạm vi địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện để đảm bảo hiệu quả KT-XH…

Việc quy gom các nhà chung cư được áp dụng trong trường hợp địa điểm có nhà chung cư thuộc diện quy gom nhưng không xây dựng lại nhà ở mà xây dựng các công trình kinh doanh, dịch vụ, thương mại công cộng.

Nghị định số 69 cũng đã có quy định cụ thể về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sở hữu cũng như cơ chế về đất đai cho chủ đầu tư dự án đối với trường hợp quy gom nhà chung cư.

Mới đây, Bộ trưởng Xây dựng cũng ký Quyết định về việc thành lập Tổ công tác triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Tổ công tác này thành lập để thực hiện theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Tổ trưởng Tổ công tác là ông Nguyễn Văn Sinh (Thứ trưởng Bộ Xây dựng). Ông Bùi Xuân Dũng (Cục trưởng Quản lý nhà & Thị trường bất động sản) là Tổ phó. Ngoài ra còn có các thành viên khác là các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, các đại diện từ Bộ KH&ĐT, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước…

Tổ có nhiệm vụ làm việc với các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở. Tổ sẽ tập trung về các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; việc bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp); việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Gia Hường