Các trường hợp sau tiêm Evusheld đều không chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc Covid-19