Cần lưu ý điều gì khi sử dụng kit test nhanh COVID-19 tại nhà?