Cần quy hoạch thị xã Tân Uyên, Bình Dương phù hợp quy hoạch ngành quốc gia

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã Tân Uyên được định hướng trở thành đô thị loại II giai đoạn 2021 – 2025. Căn cứ cơ sở này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉnh sửa, bổ sung và rà soát các căn cứ pháp lý làm cơ sở lập quy hoạch cho Tân Uyên.

Các chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng, đất đơn vị ở cần rà soát đảm bảo phù hợp với quy định về sử dụng đất đô thị. Bố trí đủ quỹ đất để phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn đô thị theo quy định về phân loại đô thị tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tính chất và tiền đề, động lực phát triển của đô thị cần được nghiên cứu phù hợp với phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tại quy hoạch tỉnh Bình Dương. Đặc biệt là mối quan hệ với các đô thị lân cận như Bến Cát, Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An để làm rõ vai trò của đô thị trong vùng, trong tỉnh.

Bọ Xây dựn yêu cầu phương án quy hoạch đề xuất di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm đô thị, giảm diện tích đất công nghiệp với quy mô lớn (khoảng 700 – 1300 ha theo từng giai đoạn). Bộ Xây dựng cũng cho rằng, quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất cần được ưu tiên để xây dựng, phát triển, bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhằm nâng cao chất lượng của khu vực đô thị hiện hữu. Định hướng phát triển không gian cần xác định rõ: Hướng phát triển đô thị, khu hạn chế phát triển, khu cải tạo chỉnh trang, khu phát triển mới, khu bảo tồn, cấm xây dựng…

Bên cạnh đó, bổ sung làm rõ đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; So sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt tại quy hoạch chung năm 2012; xác định những tồn tại khó khăn trong thực tiễn triển khai và những yếu tố mới nảy sinh trong quá trình phát triển đô thị để làm rõ những vấn đề cần điều chỉnh trong quy hoạch.

Việc luận cứ, dự báo quy mô dân số cần nghiên cứu trên cơ sở đánh giá mức tăng trưởng cơ học và đảm bảo khả năng đáp ứng của quỹ đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của vùng và khu vực.

Theo Bộ Xây dựng, thị xã Tân Uyên là đô thị công nghiệp – dịch vụ, có lực lượng lớn lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Do đó, định hướng phát triển không gian đô thị và quy hoạch sử dụng đất cần nghiên cứu tổ chức, bố trí các trung tâm đào tạo, dạy nghề; trung tâm dịch vụ thương mại… để hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu làm rõ giải pháp tổ chức quản lý đối với khu vực dự trữ phát triển đô thị, công nghiệp. Đề nghị xác định cụ thể các khu vực cần lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở quản lý và triển khai thực hiện sau khi quy hoạch chung được phê duyệt. Cần lưu ý tổ chức các công trình văn hóa tại khu trung tâm và khu đô thị để đáp ứng nhu cầu của người lao động; định hướng bố trí nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

Mặt khác, trên địa bàn thị xã Tân Uyên dự kiến có các tuyến giao thông trọng điểm cấp vùng và quốc gia đi qua như đường vành đai 4 TP.HCM, đường cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, đường sắt Lộc Ninh – Dĩ An được xác định tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Vì vậy, “định hướng quy hoạch thị xã Tân Uyên cần phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt nêu trên và đề xuất cụ thể các giải pháp về hệ thống hạ tầng kỹ thuật.” – Bộ Xây dựng chỉ đạo.

Trần Sơn