Cập nhật bản đồ cấp độ dịch Hà Nội: Nơi nào đang là vùng cam?

LĐO |

Hà Nội – Toàn thành phố ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19. Quận Cầu Giấy đã chuyển thành vùng cam.