Chi 13,5 tỉ đồng định giá 710 thửa đất để bán đấu giá

Năm 2022, Đồng Nai dự kiến chi 13,5 tỉ đồng thuê đơn vị định giá 710 thửa đất để xác định giá đất cụ thể, từ đó làm căn cứ bán đấu giá, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng, cho thuê đất.

 Chi 13,5 tỉ đồng định giá 710 thửa đất để bán đấu giá - ảnh 1

Trong 78 trường hợp cần xác định giá để bán đấu giá có dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây giai đoạn 2 rộng 48 ha.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo kế hoạch, dự kiến có 722 trường hợp cần xác định giá đất, trong đó 710 trường hợp phải thuê tư vấn xác định giá đất.

n

Cụ thể, có 416 trường hợp xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; 225 trường hợp tính tiền sử dụng đất, cho thuê đất; 78 trường hợp xác định giá khởi điểm để mang ra đấu giá.

Kinh phí thuê đơn vị định giá khoảng 13,5 tỉ đồng, lấy từ nguồn kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án và nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách.