‘Chìa khóa vàng’ để chung sống an toàn trước vi rút gây bệnh hô hấp