Chính phủ cho phép 3 địa phương chuyển mục đích sử dụng gần 134ha đất lúa để thực hiện dự án

Cụ thể, tại Công văn số 230/TTg-NN ngày 10/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận cho UBND TP. Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng 24,82 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư Nam Long 2. Trong đó, đất ở là 83.500,6m2; đất công trình đa chức năng là 4.445 m2; đất giáo dục: 9.310m2; đất nhà ở xã hội: 24,546,2m2; đất cây xanh đô thị, mặt nước: 22.432,1m2; và đất giao thông là 103.966,1m2.

Tại Công văn số 231/TTg-NN, Phó Thủ tướng chấp thuận cho UBND tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng có công văn số 229/ TTg – NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận UBND tỉnh Hòa Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 43,98ha đất lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án khu đô thị mới Trung Minh A.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu UBND các địa phương trên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (như công văn đã nêu) theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai. Thực hiện việc giao đất, cho thuế đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tố Vân