Công an vào cuộc xác minh việc phân lô bán đất nền rầm rộ trên mạng xã hội