Công bố giải pháp đột phá trong điều trị đái tháo đường tại Việt Nam