Cục Quản lý dược tăng cường nhận hồ sơ đăng ký thuốc vào thứ bảy, chủ nhật