‘Đại gia’ lương thực miền Nam thoát lỗ

Trong quý đầu năm, Vinafood II có tổng doanh thu hơn 2.800 tỷ đồng, giảm hơn 24% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn, biên lợi nhuận gộp kỳ này vẫn tăng gần gấp đôi lên 10%.

Nhóm các chi phí thường xuyên lại tăng mạnh, tổng cộng đội thêm 23% so với quý I/2021, chủ yếu là chi phí bán hàng. Bù lại, Vinafood II ghi nhận doanh thu tài chính tăng gần 3 lần, mạnh nhất là khoản lãi chênh lệch tỷ giá. Cộng với thu nhập khác tăng thêm 40%, tổng lại “đại gia” lương thực miền Nam có lãi sau thuế hơn 480 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết, công ty đã tập trung quản lý các khoản chi phí, hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu năm 2021 và ký kết thêm các hợp đồng mới. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng hóa chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.

Tuy thoát lỗ sau 9 quý, đây vẫn là mức lợi nhuận dương thấp nhất của Vinafood II từ trước đến nay. Nếu tính lợi nhuận sau thuế công ty mẹ, doanh nghiệp này vẫn đang âm hơn 5 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của “đại gia” lương thực miền Nam vẫn còn hơn 2.800 tỷ đồng, gấp 11% so với vốn chủ sở hữu.

Để giảm lỗ, năm nay Vinafood II tập trung tinh gọn bộ máy và tổ chức lại mô hình hoạt động mới từ phân tán sang tập trung về các khâu tổ chức, tài chính, kinh doanh và đầu tư. Doanh nghiệp muốn hướng tới kinh doanh lương thực theo phương thức tập trung, tăng cường cạnh tranh, phân chia thị trường, điều phối hoạt động kinh doanh mua bán tại các đơn vị phụ thuộc. Vinafood II cũng tính đến việc tạm dừng hoặc đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh hoạt động không hiệu quả.

“Theo tính toán, nếu thực hiện thành công các giải pháp này, năm nay Vinafood II sẽ thoát lỗ và dự kiến mức lợi nhuận hợp nhất đạt trên 100 tỷ đồng”, Chủ tịch Nguyễn Huy Hưng cho biết.

Trước đó, trong tài liệu họp thường niên, ban lãnh đạo Vinafood II đưa kế hoạch doanh thu hơn 15.717 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 104 tỷ đồng. Như vậy trong quý đầu tiên, công ty hoàn thành gần 18% chỉ tiêu doanh thu và mới đạt gần 0,5% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Tất Đạt