Đầu tư xây dựng khu công nghiệp gần 4.600 tỉ đồng tại huyện Tiên Lãng

Dự án có quy mô hơn 460ha, nằm trên 2 xã Tiên Thanh và Cấp Tiến thuộc huyện Tiên Lãng với tổng mức đầu tư hơn 4.597 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh làm chủ đầu tư Dự án. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư khoảng 919,49 tỷ đồng; gần 3.678 tỷ còn lại là vốn huy động.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các KCN hoạt động đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, giao UBND TP Hải Phòng đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

KCN Tiên Thanh được triển khai xây dựng nhằm giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Tiên Lãng và các huyện, tỉnh lân cận; phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Đây được định hướng là một KCN đa ngành gồm: công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp sản xuất chế tạo, lắp ráp đồ điện tử, sản xuất các sản phẩm cơ khí…

Mạnh Toàn