Di chứng tim mạch hậu Covid-19: Lời khuyên từ chuyên gia