Điểm nóng phân lô, bán nền lại ồ ạt xin chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Sở TN&MTtỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn số 368/STNMT-QLĐĐ cho ý kiến đối với việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đối với chỉ tiêu đất ở đề nghị chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở là 675,6 ha là chưa phù hợp với số liệu tại thời điểm thẩm định (khoảng 400 ha), cũng như nội dung đề nghị rà soát lại chỉ tiêu đất ở của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thông báo trước đó.

Do đó, để đảm bảo việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất ở một cách hợp lý, tránh tình trạng tăng cao bất thường so với tăng dân số trên địa bàn huyện, Sở TN&MTđề nghị UBND huyện Bảo Lâm xem xét rà soát lại chỉ tiêu đất ở, cơ sở pháp lý của việc đề xuất trong khi chỉ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt.

Được biết, ngày 29/12/2021, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng có văn bản lần 2 gửi Sở Xây dựng, UBND các huyện, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc về việc rà soát, đề xuất xử lý các trường hợp bất cập, không hợp lý trong các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 14/12/2021, Sở TN&MT đã gửi văn bản lần 1, nhưng không nhận được phản hồi.

Văn bản của Sở TN&MT ghi rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát, đề xuất xử lý các bất hợp lý trong bố trí quy hoạch trên địa bàn, đảm bảo không có nội dung quy hoạch bất hợp lý giữa việc bố trí đất ở xen lẫn với đất nông nghiệp, đất công viên cây xanh (quy hoạch vị trí công viên cây xanh hoặc đất nông nghiệp xen lẫn trong khu vực đất ở, trong khu vực dân cư hiện hữu, lâu dài; quy hoạch một vài vị trí đất ở xen lẫn không hợp lý trong khu vực đất nông nghiệp).

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh theo quy định, Sở TN&MT đề nghị các đơn vị trên rà soát quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 và quy hoạch xây dựng đang áp dụng tại địa phương mà có bất cập, không hợp lý trong việc quy hoạch, cụ thể:

Rà soát quy hoạch vị trí đất ở xen lẫn trong khu vực đất nông nghiệp thuần túy, khu vực chưa có hạ tầng giao thông, hạ tầng đấu nối không đồng bộ. Không phải là quy hoạch đất ở trên cơ sở mở rộng khu dân cư hiện hữu, dọc các tuyến đường giao thông hiện hữu, đường giao thông quy hoạch mới.

Quy hoạch vị trí đất công viên cây xanh, đất nông nghiệp xen lẫn trong khu vực đất ở, khu dân cư hiện hữu đã sử dụng ổn định từ trước.

Nêu rõ lý do, cơ sở pháp lý, quy định liên quan khi đề xuất, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 và quy hoạch xây đang áp dụng tại địa phương.

Đồng thời, thống kê diện tích quy hoạch đất ở chưa đồng bộ giữa dữ liệu không gian (bản đồ quy hoạch) và dữ liệu thuộc tính (số liệu quy hoạch đất ở) tại điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 và quy hoạch xây dựng đang áp dụng tại địa phương.

Cùng với đó, các đơn vị phải rà soát các vấn đề khác có liên quan đến sự chồng chéo giữa các quy hoạch đang áp dụng hoặc đang thực hiện trên địa bàn.

“Đề nghị Sở Xây dựng và UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương đôn đốc, nhắc nhở thực hiện theo văn bản số 4001/STNMT-QLĐĐ ngày 14/12/2021. Thời hạn cuối cùng để gửi về Sở TN&MT trước ngày 31/12/2021 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh cho mọi sự chậm trễ theo quy định”, văn bản của Sở TN&MT Lâm Đồng ghi.

https://cafef.vn/diem-nong-phan-lo-ban-nen-lai-o-at-xin-chuyen-doi-dat-nong-nghiep-sang-dat-o-20220304182113374.chn