Điều trị PrEP có vai trò như vắc xin phòng lây nhiễm HIV