Dù F0 hay chưa, sức khỏe hệ hô hấp vẫn không được xem thường