Đường huyết về mức lý tưởng nhờ 2 ly ‘thức uống này’ mỗi ngày