Giá xăng biến động như thế nào từ đầu năm 2021 đến nay?

LĐO |

So với thời điểm tháng 1.2021, giá xăng RON95 đã tăng 7.400 đồng/lít còn xăng E5 RON92 tăng 7.162 đồng/lít