Giáo viên, học sinh mắc COVID-19 tăng, nhiều địa phương học trực tuyến