Hà Nội: Công nhân xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh phục vụ mở đường

LĐO |

Hà Nội – Lực lượng công nhân làm việc xuyên đêm, đánh chuyển hàng cây xanh trên đường Hoàng Quốc Việt để phục vụ mở rộng lòng đường.