Hải Phòng sẽ cưỡng chế thu hồi hàng nghìn mét vuông “đất vàng” ở đường Lê Hồng Phong

Ngày 9/3, UBND quận Hải An cung cấp thông tin cho báo chí về việc thu hồi 9.165m2 tại Khu đô thị mới Ngã Năm – Sân bay Cát Bi thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Theo thông tin UBND quận Hải An cung cấp, từ năm 2008, UBND TP Hải Phòng đã cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Hưng (sau đây viết tắt là Công ty Duy Hưng) thuê 9.165m2 đất tại Khu đô thị mới Ngã Năm – Sân bay Cát Bi thuộc phường Đằng Hải để triển khai dự án xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp.

Hải Phòng sẽ cưỡng chế thu hồi hàng nghìn mét vuông “đất vàng” ở đường Lê Hồng Phong ảnh 1

Doanh nghiệp được giao đất nhưng không tiến hành triển khai dự án

Ngày 21/01/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 210483 cho Công ty Duy Hưng để thực hiện dự án. Thời hạn 50 năm từ ngày 28/8/2008 đến ngày 28/8/2058. Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Công ty Duy Hưng không đầu tư, hoàn thiện dự án để đưa vào sử dụng.

Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại – Dịch vụ – Khách sạn cao cấp tại thửa đất trên do Công ty Duy Hưng làm chủ đầu tư. Theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư năm 2014, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau 12 tháng nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn hoãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Hải Phòng sẽ cưỡng chế thu hồi hàng nghìn mét vuông “đất vàng” ở đường Lê Hồng Phong ảnh 2

Các văn bản được cơ quan chức năng chuyển đến doanh nghiệp

Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc trực tiếp với doanh nghiệp này và có văn bản thông báo đến công ty về thời hạn được sử dụng đất thêm 24 tháng kể từ ngày dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định và chủ đầu tư được thực hiện quyền chuyển nhượng sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời hạn sử dụng đất thêm 24 đã hết nhưng Công ty Duy Hưng không có báo cáo cũng như không gửi hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/9/2021, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND thu hồi 9.165m2 nêu trên của Công ty Duy Hưng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Ngày 21/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 426/QĐ-STNMT hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 210483 ngày 21/01/2009.

UBND TP Hải Phòng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Hải An đã gửi các văn bản yêu cầu Công ty Duy Hưng di chuyển toàn bộ tài sản, bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng công ty không chấp hành.

Dự kiến, việc tổ chức cưỡng chế sẽ tiến hành vào ngày 15/3 tới đây.

An Thi