Hậu Giang xây dựng đô thị Cái Tắc đạt tiêu chí đô thị loại IV

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND xây dựng đô thị Cái Tắc đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

Phấn đấu xây dựng đô thị Cái Tắc đạt loại IV.

Quy hoạch đô thị Cái Tắc có diện tích khoảng 596,2ha thuộc địa giới hành chính của thị trấn Cái Tắc, xã Thạnh Xuân, xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A) và một phần địa giới hành chính của xã Thạnh Hòa, xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp). Ưu tiên nguồn vốn ngân sách và huy động các nguồn vốn đầu tư khác để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị Cái Tắc đảm bảo đồng bộ và hiện đại; huy động các nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số và lao động. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng và phát triển đô thị Cái Tắc đạt tiêu chí đô thị loại IV; tiếp tục phát triển thành một đô thị văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng sông nước ĐBSCL, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung, của huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp nói riêng.

Đến cuối năm 2020, đô thị Cái Tắc đạt 3/5 tiêu chí (Tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị) và còn 2/5 tiêu chí (Tiêu chí quy mô dân số, mật độ dân số) chưa đạt yêu cầu của đô thị loại IV. Tổng số điểm đạt được đến cuối năm 2020 theo tiêu chí đô thị loại IV là 67,25/100 điểm. Hướng đến tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, tỉnh Hậu Giang sẽ tập trung đầu tư xây dựng đô thị Cái Tắc nhiều công trình như: công trình văn hóa cấp đô thị, thể dục, thể thao đô thị, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt chuẩn, đồng thời tăng dân số khu vực nội thành, nội thị, phát triển cơ sở y tế, giáo dục đào tạo cấp đô thị, công trình kiến trúc tiêu biểu…