Hồ Quang Hiếu: 2 năm bị trầm cảm và không may mắn trong tình yêu