Hồ sơ chuyển nhượng nhà đất bị tồn đọng do ngành thuế

Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) gồm: Chi nhánh Q.3 (trễ hạn 75,21%), Q.7 (55,11%), Q.11 (65,58%), Q.12 (93,11%), Q.Tân Bình (93,88%), Q.Tân Phú (59,54%), H.Hóc Môn (72,43%), H.Nhà Bè (74,04%) và TP.Thủ Đức (63,86%).

Theo Sở TN-MT, việc liên thông chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa các chi nhánh VPĐKĐĐ với các chi cục thuế quận, huyện, TP.Thủ Đức hiện nay còn nhiều bất cập, là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chưa đảm bảo. Việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng giữa người mua và người bán thỏa thuận về giá trị chuyển nhượng bằng hợp đồng được cơ quan công chứng chứng nhận là theo quy định của luật Công chứng và bộ luật Dân sự. Việc giải quyết thu nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo quy định và thuộc chức năng của cơ quan thuế. Do đó, việc cơ quan thuế nhận định các trường hợp có giá chuyển nhượng không đúng và không sát với giá thực tế; đề nghị chi nhánh VPĐKĐĐ yêu cầu người sử dụng đất kê khai bổ sung là không thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đất đai, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại các chi nhánh VPĐKĐĐ.

n