Hội thảo về tăng cường miễn dịch cho trẻ từ sữa non và lợi khuẩn HMP