Hợp tác y khoa giữa các bệnh viện giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh