Kiên quyết thu hồi dự án nếu nhà đầu tư không đủ năng lực

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi đối với sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của TP, đồng thời đề nghị được các đại biểu cho biết thêm về công tác triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội về các cơ chế đặc thù cho Cần Thơ, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số công trình, dự án của TP còn chậm; tình trạng ngập và ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; việc phát thuốc trong khám bảo hiểm y tế còn hạn chế…

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, TP đã và đang tập trung quyết liệt nhằm triển khai thắng lợi các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển TP. Lãnh đạo TP cũng đã khẩn trương chỉ đạo rà soát những khó khăn, vướng mắc trong từng khâu, từng công trình, dự án cụ thể để kịp thời có biện pháp tháo gỡ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; quyết liệt thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công…

TP đã thành lập 4 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng theo lĩnh vực phụ trách để tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; trong trường hợp cán bộ là người đứng đầu các cơ quan đơn vị được TP giao nhiệm vụ chủ dự án nếu để dự án triển khai chậm, không đúng tiến độ, không đạt yêu cầu sẽ bị kiểm điểm, kỷ luật.

Về các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn quận Ninh Kiều, hiện UBND TP đã giao Sở KH&ĐT tiến hành rà soát, phân loại tiến độ thực hiện để có giải pháp xử lý cụ thể; Nếu dự án chậm triển khai do nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện, UBND TP sẽ kiên quyết thu hồi.

Long Vĩnh