Lâm Đồng kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng mới đây đã có thông báo số 130 về việc công khai kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định số 3107 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm.

Cụ thể, về định hướng và mục tiêu phát triển, đối với khu vực đô thị, tỉnh Lâm Đồng sẽ ưu tiên phát triển nhà ở theo dự án với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị.

Đối với khu vực nông thôn, tỉnh sẽ phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ; kết hợp hài hòa giữa phát triển nhà ở với phát triển các khu ở dân cư nông thôn văn hóa, văn minh,…

Lâm Đồng đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 27,1m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 9m2 sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở đến năm 2025 là hơn 37,4 triệu m2, tăng gần 5,2 triệu m2.

Trong đó, nhà ở thương mại có gần 1,1 triệu m2 sàn, tương đương 13.523 căn. Nhà ở xã hội khoảng 134.000m2 sàn. Nhà ở do nhân dân tự xây dựng trên 3,9 triệu m2; còn lại là nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Lâm Đồng dự kiến cần tổng nguồn vốn gần 49.400 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại hơn 13.500 tỷ đồng; nhà ở xã hội 1.231 tỷ đồng; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hơn 34.200 tỷ đồng…

Để thực hiện kế hoạch nói trên, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ thực hiện xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đó chú trọng đến quỹ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở tái định cư. Về nguồn vốn, Lâm Đồng sẽ sử dụng vốn ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại…

Bên cạnh đó, Lâm Đông xác định trong thời gian tới sẽ đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian xét duyệt hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai. Đồng thời rà soát các dự án xây dựng nhà ở, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai xây dựng hoặc không hiệu quả, tạo môi trường lành mạnh cho các nhà đầu tư tham gia thị trường nhà ở, bất động sản…

https://cafef.vn/lam-dong-kien-quyet-xu-ly-cac-du-an-cham-tien-do-de-thuc-hien-muc-tieu-phat-trien-nha-o-20220127065134167.chn