Làm thế nào khắc phục triệu chứng tim mạch sau điều trị Covid-19?