MC Thanh Bạch cùng Sỹ Luân giới thiệu dược mỹ phẩm Brillian