Mẹ có thể làm gì cho con sau khi tiêm vắc xin Covid-19 ở trẻ 5-11 tuổi?