Mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất nhà máy phân bón

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC). ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Tên gói thầu: Cung cấp màng Vật tư phục vụ sản xuất Nhà máy phân bón

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 37 ngày

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.

Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2021 của PPC

Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 23.2.2022 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28.2.2021.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn).

YCCG phát hành miễn phí

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 28.2.2021

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 28.2.2021.