Năm 2022 phải hoàn thành 361 km cao tốc với 4 dự án

Đã xây dựng 30% giai đoạn 1 của dự án

Lắng nghe báo cáo của các bộ, ngành và các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành – Trưởng Ban Chỉ đạo – nhấn mạnh, đây là công trình cao tốc dài hơn 2.000km nối liền hai miền Nam – Bắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và khi hoàn thành, sẽ làm thay đổi diện mạo đất nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho cao tốc Bắc – Nam, với cả 2 giai đoạn, gồm 654km của giai đoạn 1 và 729km của giai đoạn 2 là 266.000 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện, giai đoạn 1 của dự án đang triển khai tốt, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, nguồn vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu. Khối lượng xây dựng tổng thể đạt trên 30%. Với giai đoạn 2, tới nay, có 4 trong số 12 địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi khối lượng còn lại của giai đoạn 1 còn lớn.

Nêu rõ trong năm nay phải hoàn thành 361km cao tốc với 4 dự án phải khánh thành, gồm Mai Sơn – QL45, Cam Lộ – La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây, Phó Thủ tướng lưu ý sẽ kiên quyết không lùi tiến độ tổng thể cũng như tiến độ của từng dự án, phải quyết tâm để đến năm 2024 hoàn thành 654km cao tốc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ của 4 dự án nêu trên.

Các địa phương: Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận cần hết sức chú ý tháo gỡ vướng mắc về vật liệu đắp nền. Các Ban quản lý dự án cần tăng cường giám sát nhà thầu. Nếu các nhà thầu xây dựng chậm tiến độ thì kiên quyết thay thế, nếu các Ban quản lý dự án không đề xuất giải pháp để bù tiến độ, hoàn thành mục tiêu đề ra thì phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng GTVT.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ và chống tham nhũng

Đối với giai đoạn 2 của dự án, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tất cả các mốc tiến độ đã quy định tại Nghị quyết 18 của Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu tâm một số mốc tiến độ sắp đến. Chẳng hạn, Bộ GTVT tổ chức lập, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng; xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án, hoàn thành trước ngày 20/3/2022; hoàn thành lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án thành phần thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trước ngày 8/4 để Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt 12 dự án thành phần, hoàn thành trước ngày 30/6. Có những dự án phải làm sớm để có thể khởi công vào tháng 10 và khởi công toàn bộ 12 dự án cho đến tháng 12/2022.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng yêu cầu phải thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên; tổng hợp ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển mục đích sử dụng rừng, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 20/4. Trước ngày 5/5, phải thẩm tra xong khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho từng dự án thành phần trước 15/5.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/4. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu 8 địa phương còn lại chưa thành lập Ban Chỉ đạo và Hội đồng đền bù, hỗ trợ tái định cư thì cần hoàn thành công việc này trong ngày 10/3. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ GTVT lựa chọn các nhà tư vấn về tái định cư, khung chính sách giải phóng mặt bằng…

Một lần nữa khẳng định đây là công trình trọng điểm quốc gia, Phó Thủ tướng quán triệt 3 vấn đề lớn là bảo đảm chất lượng, tiến độ và chống thất thoát, tham nhũng, tiêu cực. “Ba mục tiêu này phải song hành với nhau. Chống tham nhũng tốt thì sẽ đẩy chất lượng công trình. Tiến độ mà ỳ ra thì lấy đâu chất lượng công trình tốt. Càng chậm thì càng tiêu cực, chất lượng càng kém”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Gia Lâm