Nam Định đồng ý ủy quyền cho Văn phòng đất đai được cấp sổ đỏ

Theo nội dung quyết định, UBND tỉnh Nam Định cho phép Sở TN – MT tỉnh ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 37, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

Nam Định đồng ý ủy quyền cho Văn phòng đất đai được cấp sổ đỏ ảnh 1

Quyết định của UBND tỉnh Nam Định vừa được ban hành.

Trước đó, trong Tờ trình gửi UBND tỉnh, đề nghị được ủy quyền trên, Giám đốc Sở TN-MT Nam Định Phạm Văn Sơn cho biết, hiện nay do khối lượng giao dịch của người dân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là rất lớn, thời gian giải quyết thủ tục hành chính ngắn nên ảnh hưởng đến việc ký cấp “sổ đỏ” của Sở.

Theo giám đốc sở TN-MT, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai do lãnh đạo Sở ký duyệt trong năm 2021 cho hộ gia đình, cá nhân là 29.911 hồ sơ; số lượng Giấy chứng nhận đã ký 40.678 giấy; trung bình mỗi lãnh đạo sở xem xét, ký khoảng 57 giấy/ngày.

Được biết, ở tỉnh Nam Định, Văn phòng đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2016. Kể từ đó, việc ký cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất do Sở TN-MT tỉnh thực hiện. Trước đó việc này được giao cho UBND cấp huyện.

Nam Định đồng ý ủy quyền cho Văn phòng đất đai được cấp sổ đỏ ảnh 2

Văn phòng đăng kí đất đai sẽ được quyền cấp sổ đỏ từ ngày 9/3/2022.

Thông tin thêm về quyết định cho phép ủy quyền trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, trước năm 2016, khi UBND cấp huyện thực hiện việc ký cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân công việc rất trôi chảy.

Từ khi việc này được “dồn” về cho Sở TN-MT thì nảy sinh nhiều bất cập, nhất là tình trạng chậm trễ do quá tải, ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người dân, bị người dân kêu ca, phàn nàn rất nhiều. Phía Sở TN-MT cũng thường bị “trừ điểm” khi đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính…

Đức Nguyên