Ngân sách năm 2022 sẽ ưu tiên nguồn lực tăng lương

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết 01 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký, ban hành.

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm (2022-2024) và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm (2021-2025).

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ dành nguồn lực để cải cách tiền lương vào tháng 7/2022. Trước đó, theo Nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, lương cơ sở điều chỉnh từ 1/7/2020 lên 1,6 triệu đồng một tháng, nhưng do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Chính phủ đã xin hoãn, không tăng theo lộ trình.

Tuy nhiên, Nghị quyết kế hoạch tài chính và vay trả nợ 5 năm (2021-2025) được thông qua ngày 28/7, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ tập trung nguồn lực để tăng lương hưu, lương cơ sở từ 1/7/2022. Hiện mức lương cơ sở áp dụng là 1,49 triệu đồng một tháng.

Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hồi giữa tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nguồn để dành tăng lương vào tháng 7 năm sau đã sẵn sàng. Ông cho hay, hiện các địa phương có khoảng 252.000 tỷ đồng còn dư cho tăng lương.

Cũng theo Nghị quyết 01, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách…;”triệt để tiết kiệm” để đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính của các Bộ, cơ quan trung ương; giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, các đoàn đi công tác nước ngoài. Khối tư pháp, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ được đề nghị ưu tiên phân bổ kinh phí.

Ngoài ra, cơ quan thường trực của Quốc hội yêu cầu tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ kiểm tra và giám sát; bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch; từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chính phủ có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết này theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp bổ sung hoặc sửa các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022, Chính phủ phải trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.