Ngày đêm “trực chiến” chăm sóc bệnh nhi mắc COVID-19 nặng tại TPHCM