Ngoại binh đắt giá của Hà Nội FC có màn ra mắt mờ nhạt