Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu trải lòng hậu ly hôn: Áp lực và tổn thương