Những lưu ý quan trọng bảo vệ xương cho người cao tuổi