Phần đông dân số có cơ hội tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld phòng Covid-19